img-header-tel+420 604 711 852 img-header-telinfo@ametris.cz

Osvětlení

Kromě služeb souvisejících s hlukem a akustikou se naše laboratoř zabývá i osvětlením. Nabízíme například:

Výpočet umělého osvětlení

(kupříkladu pro stavební řízení, optimalizaci osvětlovací soustavy)

Měření umělého osvětlení

(například ke kolaudačnímu řízení)

Výpočet denního osvětlení:

  • posouzení denního osvětlení obytných místností, škol, zdravotnických zařízení, kanceláří a dalších pracovišť
  • hodnocení vlivu nové výstavby na stávající zástavbu z hlediska denního osvětlení
  • optimalizace návrhu budov z hlediska požadavků na proslunění navrhovaných i stávajících budov
  • návrh osvětlovacích otvorů, tvaru budovy, odstupových vzdáleností

Výpočet proslunění a oslunění:

  • posouzení proslunění obytných místností a bytů
  • posouzení oslunění venkovních ploch určených k rekreaci
  • hodnocení vlivu nové výstavby na stávající zástavbu z hlediska proslunění a na sousední pozemky z hlediska oslunění
  • optimalizace návrhu budov z hlediska požadavků na proslunění navrhovaných i stávajících budov
  • návrh tvaru budovy, odstupových vzdáleností